Skivor till Kaffet!! Idag direkt från Madesjögläntan. Välkomna!

Skivor till Kaffet, varje Torsdag 14.00 – 15.00. Alltid direkt från något företag eller äldreboende. Välkomna!

Gläntan