John Bull Gang

På söndag är John Bull Gang gäster i AZM. John Bull Gang är ett Rock’n’Roll-band från Emmaboda som består av fyra killar i åldern 20-23.